Công suất: 6000-48.000BPH
Chai PET, chai thủy tinh
Được sử dụng để sản xuất chiết rót nóng bằng chai PET và chai thủy tinh