Dành tâm huyết cho việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất rô-bốt độc quyền, Tech-Long đã cho ra mắt các rô-bốt công nghiệp song song với hiệu suất hàng đầu và chất lượng đáng tin cậy. Với tốc độ tối đa 180 nhịp tuần hoàn mỗi phút, rô-bốt công nghiệp song song của chúng tôi có bốn mẫu—1 kg, 3 kg, 6 kg và 10 kg để thích ứng với môi trường làm việc có độ sạch và cấp độ vệ sinh cao như trong ngành y tế và thực phẩm.
Đặc tính kỹ thuật
Tính linh hoạt tốc độ cao
Khả năng chịu tải cao lên tới 10 kg
Thiết kế hợp vệ sinh cho ứng dụng giặt
Hiệu suất theo dõi tuyệt vời
Tích hợp phần mềm trực quan
Kiểm soát vành đai chỉ số tích hợp
Hiệu suất
Độ chính xác định vị điểm lặp lại: ±0.1mm
Độ chính xác góc lặp lại: ±0.6