ความจุ: 6,000-48,000BPH
ขวดPET,ขวดแก้ว
ใช้ในการผลิตไส้ร้อนด้วยขวด PET และขวดแก้ว