ຄວາມອາດສາມາດ: 6000-48,000BPH
ແກ້ວ PET, ແກ້ວແກ້ວ
ໃຊ້ໃນການຜະລິດການຕື່ມຮ້ອນດ້ວຍແກ້ວ PET ແລະແກ້ວແກ້ວ