tối đa. tốc độ: 80 Thùng / phút
Thùng carton, vỏ nhựa, vỏ phim
Dùng để vận chuyển thùng carton, thùng nhựa, thùng màng trong dây chuyền sản xuất nước giải khát