អតិបរមា ។ ល្បឿន: 80 កេស / នាទី។
ប្រអប់ ថង់ប្លាស្ទិក ស្រោមខ្សែភាពយន្ត
ប្រើដើម្បីបញ្ជូនប្រអប់ ថង់ផ្លាស្ទិច ស្រោមខ្សែភាពយន្ត នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មភេសជ្ជៈ