แม็กซ์ ความเร็ว: 80กล่อง/นาที
กล่อง, กล่องพลาสติก, กล่องฟิล์ม
ใช้ในการลำเลียงกล่อง, กล่องพลาสติก, กล่องฟิล์มในสายการผลิตเครื่องดื่ม