ဥပမာ ၊ မြန်နှုန်း: 80 ကာတန် / မိနစ်
ကတ်တွန်၊ ပလပ်စတစ်အိတ်၊ ဖလင်ဘူး
အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတွင်ပုံး၊ ပလပ်စတစ်အိတ်၊ ဖလင်ဘူးများကိုသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။