ມ. ຄວາມໄວ: 80 Cartons / min
Carton, ກໍລະນີພາດສະຕິກ, ກໍລະນີຮູບເງົາ
ໃຊ້ເພື່ອຖ່າຍທອດກ່ອງ, ຖົງຢາງ, ກໍລະນີຮູບເງົາໃນສາຍການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ