Công suất: 6000-72000BPH
Chai nhựa
Mục đích của việc khử trùng nắp là cung cấp nắp an toàn và vệ sinh liên tục cho máy đóng nắp.

Nội dung của bạn ở đây