ความจุ: 6,000-72,000BPH
ขวดพีอีที
วัตถุประสงค์ของการฆ่าเชื้อฝาปิดคือเพื่อให้ฝาปิดที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่องสำหรับเครื่องปิดฝา

เนื้อหาของคุณอยู่ที่นี่