การขนส่ง การขนถ่าย การบรรจุ การคัดแยก การระบุและการติดตาม
คุณสมบัติ
ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ที่ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพ และมีเหตุผล และบรรลุกระบวนการด้านลอจิสติกส์ที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้