loading

ระบบบำบัดน้ำ

กำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการมีอยู่ของน้ำ 

อาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีน้ำ ชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมดก็ไม่สามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้ในปัจจุบัน ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด สิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดก็ถือเป็นมนุษย์เช่นกัน เช่น น้ำในร่างกายมนุษย์มีสัดส่วน 60-80% โดยน้ำหนัก ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวการแพทย์ประมาณการว่าหากมีน้ำเพียงพอ มนุษย์สามารถอยู่รอดได้นานกว่า 10 วัน และในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แม้จะถึงหนึ่งเดือนโดยไม่มีอาหาร ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของน้ำเพื่อการดำรงชีวิตบนโลกของเราอย่างมีนัยสำคัญ
ไม่มีข้อมูล

หนึ่งในวิธีการหลัก การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและมลพิษคือการบำบัดน้ำ

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำจึงเป็นรากฐานที่ชีวิตต้องอาศัยเพื่อความอยู่รอด ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นเส้นชีวิตของเศรษฐกิจของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจทำให้ความต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ขนาดและความรุนแรงของมลพิษทางน้ำก็เพิ่มสูงขึ้น ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน ต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆ เช่น ปริมาณรวมที่ไม่เพียงพอ การกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอ และการปนเปื้อนอย่างรุนแรง


วิธีหลักวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำคือการบำบัดน้ำ หลายพื้นที่ในประเทศของเรากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ประสบปัญหากับคุณภาพน้ำที่ไม่ดี วัตถุประสงค์ของระบบบำบัดน้ำคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกจากน้ำดิบ จากนั้นจึงนำไปแปรรูปเป็นน้ำสำเร็จรูปที่ตรงตามข้อกำหนดการผลิตหรือคุณภาพน้ำในประเทศ จากนั้นจึงขนส่งไปยังผู้ใช้ในที่สุด นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้ยังอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้วจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการรีไซเคิลและการกำจัด


บทนำของ  ระบบบำบัดน้ำ

กระบวนการบำบัดที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำและวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่นำมาใช้สามารถประกอบด้วยระบบการประมวลผลเครื่องดื่ม ระบบบำบัดเมมเบรนลึก ระบบเติมแร่ธาตุ ระบบแลกเปลี่ยนไอออน และระบบฆ่าเชื้อ

ผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำ ผู้ผลิต มีบทบาทสำคัญในการจัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำที่ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม น้ำหมักเบียร์และน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำตาล น้ำประปาและการระบายน้ำในเมือง น้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม น้ำประปาหม้อไอน้ำ น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การฉีด น้ำในอุตสาหกรรมยา และระบบแยกเกลือออกจากน้ำทะเล
ไม่มีข้อมูล

ระบบแปรรูปเครื่องดื่ม

ระบบประกอบด้วยตัวกรองมัลติมีเดีย, ตัวกรองถ่านกัมมันต์, ตัวกรองกำจัดเหล็กและแมงกานีส, ตัวกรองกำจัดฟลูออรีน ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่บำบัดอนุภาคของแข็ง คอลลอยด์ ของแข็งแขวนลอย คลอรีนอิสระที่ตกค้าง สารอินทรีย์ และไอออนบางชนิดในน้ำดิบเพื่อให้มั่นใจ การปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณสมบัติหลัก:

การบำบัดด้วยเยื่อชั้นลึก ระบบสำหรับรถยนต์

เทคโนโลยีการกรองเมมเบรนเป็นวิธีการแยกเมมเบรนโดยใช้แรงดัน ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำขั้นสูง หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการกรองเมมเบรนขั้นสูง ภายใต้ความกดดันบางอย่าง เมื่อสารละลายสต็อกไหลผ่านพื้นผิวเมมเบรน และสารโมเลกุลขนาดเล็กที่จะผ่านเข้าไปจนกลายเป็นซึมเข้าไป ในขณะที่สารในสารละลายสต็อกที่มีปริมาตรมากกว่าไมโครรูพรุนบนพื้นผิวเมมเบรนจะถูกกักอยู่ที่ ด้านทางเข้าของเหลวของเมมเบรนและกลายเป็นสารละลายเข้มข้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการแยกและรวมความเข้มข้นของสารละลายสต็อกระบบบำบัดเมมเบรนทำให้ตัวเองแตกต่างจากเทคโนโลยีการกรองแบบเดิมๆ โดยนำเสนอการแยกสารแบบเลือกสรรในระดับโมเลกุล ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบที่แตกต่างกันสามส่วน: การกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน นาโนฟิลเตรชัน และรีเวิร์สออสโมซิส

การแยกเมมเบรนเป็นกระบวนการทางกายภาพที่ไม่รุกรานและไม่ทำลาย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหรือก่อให้เกิดมลพิษในส่วนประกอบ นอกจากนี้ การดำเนินการไหลข้ามยังช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันและการปนเปื้อนอีกด้วย
ระบบอัตโนมัติในระดับสูง ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ การลดความเข้มข้นของแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอยเท้าที่ค่อนข้างเล็ก และการทำความสะอาดแบบออนไลน์ ด้วยช่วงการใช้งานที่กว้างและประสิทธิภาพการรักษาสูง
ไม่มีข้อมูล

การเติมแร่ธาตุ ระบบสำหรับรถยนต์

แร่ธาตุเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำงานทางสรีรวิทยาตามปกติของร่างกายมนุษย์ เนื่องจากไม่สามารถสังเคราะห์ตามธรรมชาติภายในร่างกายได้ จึงจำเป็นต้องได้รับผ่านทางน้ำและอาหารที่สมดุล ระบบเติมแร่ธาตุได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มสัดส่วนของแร่ธาตุลงในน้ำบริสุทธิ์เพื่อเสริมความต้องการของมนุษย์

คุณสมบัติหลัก:

การแลกเปลี่ยนไอออน ระบบสำหรับรถยนต์

โพลีเมอร์ (เรซินประจุลบและไอออนบวก) ถูกใช้เป็นตัวกลางในการแทนที่ไอออนตั้งแต่หนึ่งไอออนขึ้นไปในน้ำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดความกระด้างและการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล

คุณสมบัติหลัก:

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค ระบบสำหรับรถยนต์

การฆ่าเชื้อในการบำบัดน้ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและการฆ่าเชื้อด้วยโอโซน การฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นวิธีการทางกายภาพในการฆ่าเชื้อโดยใช้การฉายรังสีแสงในช่วงความยาวคลื่นนี้ ในทางกลับกัน การฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเป็นปฏิกิริยารีดิวซ์-ออกซิเดชันของโอโซนในน้ำ ซึ่งผลิตออกซิเจนอะตอมเดียว (O) และไฮดรอกซิล (OH) ที่มีความสามารถในการออกซิเดชันที่รุนแรง และออกซิไดซ์สารอินทรีย์ แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ในน้ำ

คุณสมบัติหลัก:

● เวลาสัมผัสสั้นและความสามารถในการฆ่าเชื้อที่แข็งแกร่ง

● T อุปกรณ์ของเขาเรียบง่าย การดำเนินงานและการจัดการสะดวก และการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนมีความยั่งยืน

LEAVE A MESSAGE
เข้าไป สัมผัสกับเรา
คุณต้องการถามคำถามเรา คุณกำลังมองหาผู้ติดต่อหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหรือไม่? จากนั้นเพียงกรอกแบบฟอร์มติดต่อของเรา เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พร้อมร่วมงานกับเราหรือยัง?
รหัสหุ้น: 002209
ทรัพยากร
Customer service
detect