ການຂົນສົ່ງ, ການໂຫຼດແລະ unloading, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຈັດລຽງ, ການກໍານົດແລະການຕິດຕາມ
ສູດ
ປະຕິບັດ​ການ​ປະ​ຢັດ​ແຮງ​ງານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ມີ​ເຫດຜົນ, ​ແລະ​ບັນລຸ​ການ​ສຳ​ເລັດ​ຂະ​ບວນການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ, ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້.