ในปี 2000 Tech-Long ได้เปิดตัวความร่วมมือฉันมิตรกับ Coca-Cola
ในปี พ.ศ. 2543 กลไกการซักของเครื่องบรรจุได้รับสิทธิบัตรรุ่นอรรถประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2543 กลไกการปิดฝาของเครื่องปิดฝาได้รับสิทธิบัตรรุ่นอรรถประโยชน์
ในปี 2000 ยอดขาย Tech-Long สูงถึง 18.72 ล้านหยวน