ໃນປີ 2000, Tech-Long ໄດ້ເປີດຕົວການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມິດກັບ Coca-Cola.
ໃນປີ 2000, ກົນໄກການຊັກຂອງເຄື່ອງຕື່ມໄດ້ຮັບສິດທິບັດຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນປີ 2000, ກົນໄກ capping ຂອງເຄື່ອງ capping ໄດ້ຮັບສິດທິບັດຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນປີ 2000, ຍອດຂາຍຂອງ Tech-Long ບັນລຸ 18,72 ລ້ານຢວນ.