2000 ခုနှစ်တွင် Tech-Long သည် Coca-Cola နှင့် ရင်းနှီးသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။
2000 ခုနှစ်တွင် ဖြည့်စက်၏ အဝတ်လျှော်စက်သည် အသုံးဝင်သော မော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။
2000 ခုနှစ်တွင် capping machine ၏ capping mechanism သည် utility model မူပိုင်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။
2000 ခုနှစ်တွင် Tech-Long ၏ရောင်းအားသည် ယွမ် 18.72 သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။