• Kẹp rửa chai lớn


  • Tấm điều khiển van


  • Kim van


  • Giới hạn nước không uống được Đầu và ngón tay—Nước không uống được


  • Trục phân phối


  • Khoang van nạp —Làm đầy


  • Con lăn liên hệ


  • Khoang van đảo chiều