• แคลมป์ล้างขวดใหญ่


  • แผ่นควบคุมวาล์ว


  • เข็มวาล์ว


  • หัวและนิ้วปิดฝาน้ำไม่ดื่ม—น้ำไม่ดื่ม


  • เพลากระจาย


  • การเติมช่องวาล์ว—การเติม


  • ติดต่อลูกกลิ้ง


  • ช่องวาล์วถอยหลัง