• Khối va chạm cuối nhãn


  • Tấm ốp lưng cho bé bú bình


  • Vít cho bú bình


  • Bánh xe ngôi sao cho bé bú bình


  • Lắp ráp khay chai


  • Bánh xe cắt nhãn


  • Bánh xe dán nhãn