• เครื่องจำหน่ายโอโซนขนาด 9 นิ้ว 0.2 um


 • วาล์วมุมสัดส่วน 514


 • เครื่องวัดความดัน YTN60


 • เครื่องวัดความดัน


 • เครื่องวัดอุณหภูมิ


 • เครื่องวัดการไหล


 • ปั๊มสูบจ่าย (พร้อมวาล์วทำงานสี่วาล์ว)


 • แผ่นพ่นโอโซนไทเทเนียมหนา


 • ตัวกรอง (รวมองค์ประกอบตัวกรอง)


 • โฟลว์มิเตอร์วัดการไหล


 • เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า CLD133-MV5PK0


 • การนำไฟฟ้า


 • เครื่องจำหน่ายโอโซนขนาด 9 นิ้ว 0.2 um


 • วาล์วมุมสัดส่วน 514


 • แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน


 • องค์ประกอบตัวกรอง PP Melt-blowing


 • หัววัดค่า pH


 • เครื่องวัดค่า pH มิเตอร์