• เกียร์


  • รางนำ


  • แผ่นบล็อกตาย


  • บล็อกวาล์ว


  • บล็อกผันน้ำ


  • แผ่นปิด


  • บล็อกเลื่อน


  • แหวนถอนเงิน