• ဂီယာ


  • လမ်းညွှန်မီးရထား


  • Die Block Plate


  • Valve Block


  • ရေလွှဲလုပ်ကွက်


  • အဖုံးအပြား


  • Sliding Block


  • ငွေထုတ်ကွင်း