Tech-Long ได้รับรางวัล “ China Patent Excellence Award ”, “ Guangdong Patent Gold Award ” และชื่อ “National Enterprise with Intellectual Property Advantage”

แนะนำระบบ SAP ERP และระบบ Weaver OA เพื่ออัพเกรดและปรับปรุงระบบการจัดการ

การใช้เครื่องหมายการโหลดหุ่นยนต์ที่ Tech-Long ประสบความสำเร็จในด้านการผลิตระบบระเบิดอัตโนมัติทางทหารและพลเรือน

หุ่นยนต์คู่ขนานถูกระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคของมณฑลกวางตุ้ง

“ห้องปฏิบัติการหลักของจีนสำหรับอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ของเหลวอุตสาหกรรมเบา” ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติ

Tech-Long ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “ผู้ถือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองกวางโจว”

Tech-Long ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทหุ่นยนต์ที่สำคัญของมณฑลกวางตุ้ง