Hệ thống tải tự động bao gồm bệ di chuyển, robot, thiết bị cố định, hệ thống vận chuyển và hệ thống điều khiển. Chế độ xếp chồng tối ưu có thể được hệ thống tính toán theo yêu cầu xếp chồng khi tải, trình tự xếp chồng và loại hộp; các robot di chuyển trong xe tải hoặc xe container và tự động nạp các thùng giấy được vận chuyển từ bên ngoài vào.
Đặc tính kỹ thuật
Giảm bớt cường độ lao động của người bốc vác;
Cải thiện môi trường làm việc;
Giảm tỷ lệ hư hỏng hàng hóa.
Đường tải tích hợp
Dây chuyền chất tải tích hợp bao gồm một hệ thống chất tải tự động;
Hệ thống băng tải tự động và hệ thống xếp dỡ tự động.
Các tính năng
Tích hợp việc dỡ hàng, vận chuyển và tải hàng, giảm cường độ lao động, cải thiện môi trường và hiệu quả làm việc, đồng thời tạo ra một hệ thống hậu cần thông minh hơn.