Các dây chuyền đóng gói tích hợp có thể được chia thành máy phân loại robot, máy giải nén carbon, máy đóng hộp robot, máy dán thùng carton và máy xếp chồng. Chúng được sử dụng để đóng gói thứ cấp cho các sản phẩm được đóng bao và đóng gói khác nhau.
Đặc tính kỹ thuật
Thiết bị có tính năng tự động hóa cao, điều khiển đáng tin cậy, điều chỉnh dễ dàng, vận hành và bảo trì dễ dàng trong bao bì sản phẩm.
Thông số
Robot phân loại: 60-600 lần/phút
Máy mở thùng carton: 10-35 thùng/phút
Máy dán thùng carton: 10-35 thùng/phút
Robot đóng hộp: 30-240 túi/hộp/phút
Robot xếp chồng: 5-40 thùng/phút
Phạm vi áp dụng: áp dụng cho ngành đồ uống, thực phẩm, dược phẩm và đồ chơi.