ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับของเล่นชกมวยอัตโนมัติ
คุณสมบัติทางเทคนิค
การขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ
การวางตำแหน่งของเล่น
การตอกตะปูอัตโนมัติ
การปิดผนึกกล่องด้วยการพ่นกาว
พารามิเตอร์
กำลังการผลิต : 9 กล่อง/นาที
ขนาด: ยาว * กว้าง * สูง 7600 * 2000 * 1800 มม
แหล่งพลังงาน: 380V 50/60HZ
กำลังไฟฟ้า: 5kw
ปริมาณการใช้อากาศ: 200 ลิตร/นาที