ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការប្រដាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃប្រដាប់ក្មេងលេង។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ការបង្កើតប្រអប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ទីតាំងរបស់ក្មេងលេង
ការតោងដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ការផ្សាភ្ជាប់ប្រអប់ដោយការបាញ់ថ្នាំកាវ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ផលិតភាព: 9 ប្រអប់ / នាទី។
វិមាត្រ៖ L*W*H7600*2000*1800mm
ប្រភពថាមពល: 380V 50/60HZ
ថាមពល: 5kw
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់: 200L / នាទី។