ความจุ: 6,000-72,000BPH
ขวด PET, ขวดแก้ว, ขวดอลูมิเนียม
ใช้ระบายความร้อนผลิตภัณฑ์ตะไบร้อน/อุ่นเย็นด้วยขวด PET หรือขวดแก้ว