TECH-LONG เปิดตัวสำหรับโครงการ SAP ERP/OA เรียบร้อยแล้ว 1
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2016 TECH-LONG ได้จัดการประชุมเปิดตัวโครงการ SAP ERP/OA โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 80 รายจาก TECH-LONG, Hand, Weaver และบริษัทอื่นๆ เพื่อที่จะ “ลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ”, TECH-LONG มุ่งมั่นที่จะอัพเกรดซอฟต์แวร์ปัจจุบันและแนะนำระบบข้อมูลระดับบนสุด SAP ERP/OA การประชุมดังกล่าวจัดโดย Xu Yongjia ผู้อำนวยการฝ่ายไอที ผู้จัดการโครงการจาก TECH-LONG, Hand และ Weaver ได้แนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ TECH-LONG ขอบเขตและแผน โครงสร้างองค์กรสำหรับการดำเนินโครงการ และกฎระเบียบการจัดการ ผู้นำของ Shanghai Hand กล่าวสุนทรพจน์และแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อโครงการ TECH-LONG SAP ERP/OA และยินดีที่จะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนของ TECH-LONG ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ TECH-LONG Zhang Chongming ได้แนะนำสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันของ TECH-LONG และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นได้ส่งเสริม  การจัดการข้อมูลข่าวสาร เป็นรากฐานของการจัดการข้อมูล SAP ERP/OA  มีบทบาทสำคัญ  บทบาทในการยกระดับการบริหารจัดการ โครงสร้างข้อมูลที่มี SAP ERP/OA เป็นแกนหลัก ช่วยให้องค์กรต่างๆ ติดตามแนวทางการจัดการขั้นสูงและบรรลุการจัดการในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการกำหนดค่าทรัพยากรภายในองค์กรอีกด้วย