• တွန်းထိုးခွေး


  • ဂီယာ


  • ပုလင်းကွင်း


  • Tubular အပူပေးစက်


  • Bottle Clamping Rubber


  • Electronic Detector


  • ကွင်းဆက်ဘီး


  • Flat Belt ပါ။